Hope Warriors Dharma Talk – Open de schat in je hart en leef met wijsheid Het geheim van de Hart Soetra 7

Een van de inhouden van de Hart Soetra gaat over de zes paden van ontwaken tot Verlichting. 

1. Fuse of Dana (vrijgevigheid, maar in de zin van gift, devotie). 

2. Jikai, (het ego binnenhouden)

3. Ninniku (geduldig zijn, in de zin van je ambitie om de wereld te veranderen niet moet laten varen) 

4. Shojin (altijd jezelf overwint, vrij van het verleden, creëren toekomst)

5. Zenjo (meditatieve staat)

6. Wijsheid

Vandaag gaat over Shojin, hoe je je toekomst kan creëren vrij van verleden. De sleutel is het nieuw inzicht van ‘tijd’. 

Volgens Boeddhisme is wat we normaal denken als heden eigenlijk verleden is.

En onze ‘reële’ heden, omvat het verleden en toekomst tegelijk. 

Verlies je schat in je hart niet! Open en delen die schat met anderen…..    

Luister hieronder het volledig overdracht:  

Muziek door Ryokyu Endo en Aminadabu 

Originele dharma talk in het Engels door Ryokyu sensei hier

Hope Warriors Dharma talks

VERLOST VAN WOEDE – door een te worden met het Licht

Soms gebeuren er in het leven dingen die je niet wilt of die je niet leuk vindt. Maar dat is het moment dat de kwaliteit van je levenswijze op de proef wordt gesteld.

In principe komt alle boosheid voort uit het gevoel slachtoffer te zijn. Als je jezelf slachtoffer laat voelen, verlies je op dat moment, want de reactie van het slachtoffergevoel is woede. Dit slachtoffergevoel heeft met angst en trauma’s te maken.  

En hoe kunnen we verlost worden van woede?

Er is een weg! Een weg van licht….  

Luister hieronder het volledig overdracht:  

Muziek door Ryokyu Endo en Aminadabu

Zijn originele dharma talk in het Engels is hier

Hope Warriors Dharma Talk – Laten we de ware realiteit openen Het geheim van de Hart Soetra 6

In de Hart Soetra wordt zes manieren oftewel paden om te ontwaken tot verlichting. Vandaag gaat over het vierde pad: oefening. Oefening betekent niet alleen zitten en ademen, of zitten en zingen. 

Oefening betekent dat dit een levenswijze worden waarbij je nooit achterover leunt op je bewustzijn, je nooit achterover leunt op het verleden, nooit achterover leunt op wat je in het verleden hebt gedaan. 

Dit betekent dat je oneindig het heden overwint en elk moment je toekomst creëert. Dit is de betekenis van de praktijk, die in het Japans Shoujin 精進 heet. Het overwinnen van je karma elk moment, dat transformeren naar Licht. 

Luister hieronder het volledig overdracht:  

Muziek door Ryokyu Endo en Aminadabu

Hope Warriors Dharma Talk – Open de deur van verlichting – het geheim van de Hart Soetra 5

In eerdere Dharma lezingen zei ik dat er zes paden zijn om te ontwaken op de andere oever, die Verlichting is, en vandaag spreken we over het derde pad. 

In het Japans wordt het “Ninniku” genoemd, vertaald wordt als “geduldig zijn”.  Maar niet in een gewone betekenis, wat we normaal zou interpreteren, de echte betekenis van “Ninniku” is: “je ambitie voor de wereld niet verminderen, de ambitie van je spirituele groei”.

Voor de spirituele praktijk is “verlangen” vereist. Welk verlangen?

Het verlangen dat je jezelf wenst in te zetten voor het geluk van de wereld. Het verlangen dat je anderen wilt helpen, anderen liefde wilt geven, anderen geluk wilt wensen, zo graag dat je bijna wanhopig wens je geluk voor anderen.  Hiervoor verlang je je jezelf wilt laten verdwijnen, dat je jezelf wilt leeg maken.  

Dit is het hart van Jezus. 

Totdat je er zelf achter komt dat deze manier van leven je het meeste comfort in je leven brengt, zul je bang zijn om op deze manier te leven. Maar als je het eenmaal gevonden hebt, dan zal dit je de beste manier van leven brengen, het meest zinvolle, meest gelukkige leven en dan kun je ook andere mensen ertoe brengen om ook op deze manier te leven. 

Maar hoe zit het dan in elkaar? Ontdek deze paradox en open de deur naar de Andere Oever, de Verlichting voor allen!

 Luister hieronder het volledig overdracht:    

Muziek door Ryokyu Endo en Aminadabu

Hope Warriors Dharma Talks

VERLICHTING IS DE WARE REALITEIT – HET GEHEIM VAN DE HART SOETRA 4

La source du Groseau (Vaucluse), Frankrijk

In de Hart Soetra gaat “Hannya Haramita” over de zes paden van ontwaken tot verlichting, “Ga naar de andere oever”, soms omschreven als het Zuiver Land boeddhisme.

Er zijn zes inhouden in “Hannya Haramita”. In de vorige lezing, de Hart Soetra 3, werd uitgelegd dat de eerst was ‘Fuse in het Japans oftewel Dana in het Sanskriet’: een vrijgevigheid, symbolische uitdrukking van gift, devotie.   

De tweede is “Sila volgen”. Sila is de regel, de regel voor een priester of beoefenaar. 

Maar we moeten begrijpen dat Sila, het volgen van de regel, geen enkele betekenis heeft voor spirituele groei. Waarom? 

Wel, denk maar eens na, waar is de betekenis om de regel te volgen, zelfs als je er niet in gelooft? Je volgt de regel alleen maar zodat je niet gestraft wordt. Dan is er alleen maar koopwaar en is er geen spirituele groei. 

Wat is dan de ware betekenis van Sila ‘het volgen van regels’ ? Hier is de cruciale sleutel voor de spirituele groei en het gelukkig leven. 

Luister hieronder het volledig overdracht:  

Muziek door Ryokyu Endo en Aminadabu

Hope Warriors Dharma Talk

ALS HET ENE KIND VAN GOD/BOEDDHA

Kenia

De Dharma talk van Ryokyu Endo sensei op 13 december 2021

Als het ene kind van god/Boeddha

In Boeddhisme zeggen we dat er geen scheiding is tussen Goed en Kwaad. 

Zowel in Boeddhisme als in de Christendom bestaan een uitdrukking als ‘het kind van God of Boeddha’. Je kunt zelfs eenwording met God/Boeddha ervaren.

Op dat moment van deze vereniging verdwijnt dan de dualiteit, de scheiding tussen de mens en God, mens en de wereld. Maar onze normale bewustzijn is totaal beheerst door dualiteit: scheiding tussen God en mens, ik en de ander of de wereld, goed en kwaad etc,.

Hoe kunnen we deze dualiteitsvisie overwinnen? Door te ontwaken in de wijsheid om deze beide kanten te herkennen in je hart. Vooral eigen negativiteit (het kwaad) te zien en transformeren zonder het naar de buitenwereld te projecteren. 

Hoezeer wensen God of Boeddha en alle andere heiligen die bestaan in het universum dat je de Grote Liefde van God of Boeddha ontvangt. Als je dat eenmaal echt kan voelen, zul je nooit jezelf slecht kunnen behandelen. Je bent zo’n belangrijk persoon als het enige kind van de Grote Geest, van God. 

Luister hieronder het volledig overdracht:  

Muziek door Ryokyu Endo en Aminadabu

Hope Warriors Dharma Talk

WAT IS EEN SPIRITUELE BEOEFENING? – het geheim van de Hart Soetra 3

Avalkiteshvara Bodhisattva in Taiwan

Het geheim van de Hart Soetra 3 ‘Kan Ji Zai Bosa’

Het begin van de Hart Soetra is “Kan Ji Zai Boșa”. In het Sanskriet “Avalokiteshvara Bodhisattva”. Een Bodhisattva is een wezen die het Mahayana Boeddhisme beoefent met als doel om alle wezens verlicht te laten worden. Allen die praktiseerden voor anderen, werden Bodhisattva genoemd, en dit was het begin van het Mahayana Boeddhisme. 

Kannon Bodhisattva, die wel ook Avalokiteshvara Bodhisattva genoemd werd, praktiseerde diepgaand de grote wijsheid om over te steken. Deze wijsheid om naar de andere oever over te gaan, dit is de inhoud van de Hart Soetra.

Het doen van deze zes oefeningen breng je in een staat om de andere oever te bereiken. Ontwakend in de wijsheid.  

Luister hieronder het volledig overdracht:  

Dharma talk door Ryokyu Endo & Muziek door Aminadabu

Hope Warriors Dharma Talk

RITA (ALTRUÏSME) EN GEZONDHEID 2

Pas op voor de valkuilen van altruïsme

Ik spreek vaak over altruïsme, wat we meestal herkennen en begrijpen als iets doen voor anderen. Maar in feite is gewoon iets voor anderen doen geen altruïsme in de ware betekenis van het woord. Of misschien zou je kunnen zeggen dat dit altruïsme niet volledig is. .

De altruïst stuurt de boodschap naar zijn of haar onderbewustzijn dat hij zo rijk is dat hij zoveel kan weggeven, dat hij altruïsme kan beoefenen. Daarom worden hij zelf rijker.

Wat gebeurt dan in de onderbewustzijn van de ontvanger? Op het eerste gezicht kan het lijken dat de ontvanger er beter van wordt, maar in feite wordt onbewust in je geest ingevoerd dat jij degene bent die moet ontvangen.

Dit is waar of het nu spiritueel of materieel is. Op deze manier wordt altruïsme eerder negatief. Wat is dan de gezondste altruïstische cyclus?

Dat is een ‘eindeloze keten van altruïsme’, waarbij degenen die altruïsme ontvangen dit teruggeven aan de wereld, zal de wereld een zeer rijke plaats worden. Hoe kun je dat realiseren?

Luister hieronder het volledig overdracht:  

Hope Warriors Dharma Talk – Rita(Altruïsm) en gezondheid 1

Het gevend hart is de beste medicijn

Op het eerste gezicht lijkt het misschien dat altruïsme en gezondheid niets met elkaar te maken hebben. In feite is dat wel zo. Hoe hebben dan die twee met elkaar te maken? 

Altruïsme kan een soort actie zijn, maar in de eerste plaats is het een staat van Ki, dus een soort onbewuste toestand. Het is de staat van ‘altijd proberen te geven’, aan mensen in het ‘veld’ of aan de wereld. 

Mensen die proberen te geven ontvangen altijd energie van het universum. Daarom zien ze er energiek uit, en in feite zijn ze energiek. Met andere woorden, ze zijn gezond. 

Aan de andere kant heeft een persoon in een onbewuste toestand die van anderen probeert te ontvangen een lage energie. Hoe komt dat? Om te kunnen ontvangen, laat je eigen energieniveau laten zakken om de aandacht van anderen te trekken. Helaas hoe meer je je energie laat zakken, hoe verder je van gezondheid verwijderd bent.

Probeer je te geven of probeer je te ontvangen?

In een altruïstische onbewuste staat, krijg je energie van het universum. Dan, met die energie, kun je energie geven aan anderen en zelf een gezond leven leiden. Dit is de grootste gezondheidsmethode, de béste medicijn.

Luister hieronder het volledig voordracht:

En luister aub “RITA (Altruïsme) EN GEZONDHEID 2 -Let op de valkuilen van altruïsme”, dit maakt het verhaal compleet!

Hope Warriors Dharma Talks

WIJSHEID IS FLEXIBILITEIT

Het geheim van de Hart Soetra 2 – “Hannya-haramita” 

“Hannya” Wat betekent Hannya? Het komt van het Sanskriet “Prajna, wat wijsheid betekent. Wat is wijsheid dan? Het is “het hart van flexibiliteit“. 

Een ander woord is leegte (emptiness), dat wil zeggen dat je niet bezet wordt door de vorige of voorbije concepten. Zoveel mensen zitten gevangen in het verleden.

Zoveel mensen, hun hart is al vervuild door het vorige beeld, daarom is het niet gemakkelijk om de ware realiteit te zien. 

Wijsheid is “niet bezet wordt door karma of verleden”. Wijsheid is de vrijheid om je ideaal te projecteren, dat in het verleden niet heeft bestaan en elke werkelijkheid te scheppen die je maar wilt.

Dit is de ware betekenis van leegte:   De kracht van je wil om de toekomst te scheppen.  De kracht van je visualisatie,  De kracht van je geloof dat je wens zal waar worden. Hoeveel je kunt geloven in je geluk in de toekomst is  hoeveel je wenst voor het geluk van anderen.

Laten we allemaal deze vrijheid openstellen en de levens vreugde ontdekken! 

Luister hieronder voor de volledige overdracht: