Hope Warrior Dharma Talk

WIJSHEID IS TE LEVEN IN EEN WERELD VAN NON-DUALITEIT

Het geheim van de Hart Soetra 1 – “Maka” : 

Dit is een van de negen series die over de “Hart soetra” gaat. 

De eeuwenoude wijsheid vertelt over de spirituele verlichte staat.

‘Maka’ betekent ‘Grote Wijsheid’. De Wijsheid van Maka is te leven in een wereld van niet vergelijken, zonder dualiteit. 

Dit betekent dat er geen ‘zelf’ en geen ‘anderen’ zijn. Je ervaart de gevoelens van anderen als die van jezelf. Je voelt dat het onderbewustzijn van de ander je eigen onderbewustzijn is.

Hoe kun je ontwaken met deze wijsheid?

Luister hieronder voor de volledige overdracht:

Hope Warriors Dharma Talk

HUILEN VOOR ANDEREN – anderen genezen brengt genezing voor jezelf

Heb je je ooit gerealiseerd dat je al sinds je kindertijd pijn in je hart draagt? 

Ja, we waren allemaal verdrietig in onze kindertijd. 

Veel mensen vergeten dit misschien naarmate ze opgroeien, maar de pijn bestaat nog steeds. Het hart herinnert het zich….

Wat je als kind voelde is dat er misschien niet genoeg voor je gezorgd werd en ook zag je dat er voor de dieren, de wereld en andere mensen niet genoeg voor gezorgd werd. 

Toen je nog kind was, zag je de wereld met een veel zorgzamer hart. 

Als kind met een zorgzaam hart was het pijnlijk voor je om te zien dat er niet genoeg om de gevoelens van mensen werd gegeven. 

Als je het hart van een mens hebt, dan is dit hart een hart van verdriet, omdat er een gebrek aan zorg voor anderen bestaat.

Degenen die duidelijk wakker zijn voor deze pijn, zoeken naar verlichting, omdat dit de enige manier is om verlost te worden van de pijn en het verdriet.

Hoe kunnen we ooit daarvan verlost worden?

Luister hieronder het volledig voordracht:

Hope Warriors Dharma talk

ALLES WAT JE NODIG HEBT IS VERTROUWEN IN DE GROTE GEEST VOOR GELUK

Alles wat je nodig hebt is vertrouwen in de Grote Geest voor geluk.

Luister naar de stem die in je onderbewustzijn fluistert als een golf van de oceaan. Luister naar deze stem. De stem fluistert en bestaat achter je bewustzijn. 

De grote geest bestaat en ondersteunt je leven en je toekomst, stil en in het geheim, maar zacht en met veel zorg. De Grote Geest is de hele tijd bij je en fluistert tegen je onderbewustzijn. 

Wat fluistert de Grote Geest? 

Het is: geloof me, vertrouw liefde, vertrouw zorg. 

Jij bent de auteur, de schrijver van het scenario van het leven, en jij bent degene die het vermogen heeft om je leven te veranderen. De Grote Geest wacht op je om dit vermogen met alle anderen te delen. 

Dit is de stem van de Grote Geest die je influistert om te vertrouwen op alle positiviteit, al het welzijn dat op je wacht. Het licht, de helderheid achter de schaduw. 

Focus alleen op de potentiële mogelijkheid, de helderheid van de wereld. Geef het huidige fenomeen geen macht. Het fenomeen is slechts een schaduw van je onderbewustzijn.

Luister hieronder het volledig voordracht: